Δελτίο Τύπου - Press Release

Δελτίο Τύπου - Press Release Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (https://econ.duth.gr/ ) με την υποστήριξη των Ερευνητικών Υποδομών ENIRISST και ENIRISST plus (https://www.enirisst.gr/)...

Continue reading

2nd International Conference

It is well recognized that transport plays a crucial role in economic and social development and its contribution goes beyond what is normally captured in traditional cost-benefit analyses. The mobility...

Continue reading

© All rights reserved.
Powered by Prisma Electronics SA.